INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Posláním České neuropsychologické společnosti je vytvořit zastřešující instituci pro odborníky a zájemce o neuropsychologii a rozvoj tohoto oboru v České republice. Výchozím a hlavním motivem je nutnost definovat základní parametry a kritéria oboru Neuropsychologie a jeho aplikace v klinické praxi.

Společnost bude v návaznosti na formulaci standardů v budoucnu usilovat o prosazování a vytvoření postgraduálního vzdělávání v oboru Neuropsychologie. Důležitým motivem je ochrana nejen samotné profese neuropsychologa, ale také pacientů, jež se mohou stát obětí neprofesionálního zásahu.

Cílem společnosti je podpora odborné komunikace a spolupráce s odborníky a veřejností, pořádání pravidelných odborných seminářů a konferencí a vytvoření platformy pro výzkum a vzdělávání v tomto oboru.

Významným úkolem je rozvoj odborné diskuse se všemi vědeckými disciplínami (neurologie, neurochirurgie, psychiatrie, neuroradiologie, rehabilitační medicína, logopedie, filosofie, aj.), které přispívají k porozumění vztahu mozku a chování a jejich poruchám. Dalším z důležitých cílů je rozvoj zahraniční spolupráce s ostatními neuropsychologickými společnostmi a institucemi.