PODMÍNKY ČLENSTVÍ

1) Členem společnosti může být jen fyzická osoba (starší 18 let), která vyplní a podá řádně vyplněnou přihlášku k členství na adresu sídla společnosti a zaplatí stanovený členský příspěvek.

2) Členský poplatek na rok 2012 byl stanoven na 600 Kč. Studentské členství činí 50%, tj. 300 Kč.

a) Řádné členství:
Členem se může stát fyzická osoba, prokazující se jednou z následujících kvalifikací v:
• klinické neuropsychologii – ukončená kvalifikace v klinické psychologii a praxe v klinické neuropsychologii,
• neuropsychologickém výzkumu – kvalifikace v oboru psychologie a postgraduální kvalifikace v oblasti neuropsychologie, publikační a pedagogická činnost v oboru neuropsychologie,
• v oborech souvisejících s neuropsychologií (klinická nebo postgraduální kvalifikace v oborech neurologie, psychiatrie, neurochirurgie, neurovědy, experimentální psychologie, filosofie mysli, kognitivní vědy, fyzioterapie, logopedie).

b) Studentské členství:
Členem se může stát student psychologie a příbuzných oborů se zájmem o neuropsychologii. Platí 1/2 členského příspěvku, nemá pravomoc volit.

c) Čestné členství:
Čestným členem může být jmenován odborník za vynikající zásluhy v neuropsychologii. Čestný člen neplatí členský poplatek.

Členům budou rozesílány aktuality z oblasti neuropsychologie, dále jim budou poskytovány slevy na pořádané akce a přístup k publikovaným materiálům společnosti.