POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI

Cílem a posláním společnosti je vytvořit zastřešující instituci pro odborníky a zájemce o neuropsychologii a rozvoj tohoto oboru v České republice. Česká neuropsychologická společnost bude sdružovat odborníky a garanty oboru neuropsychologie, kteří budou usilovat o vytvoření a prosazování standardů tohoto oboru v ČR.

Cílem je v této souvislosti i podpora komunikace a spolupráce mezi odborníky, pořádání pravidelných odborných seminářů a konferencí a vytvoření platformy pro výzkum a vzdělávání v tomto oboru.

Dalším z důležitých cílů je rozvoj zahraniční spolupráce s ostatními neuropsychologickými společnostmi a institucemi.

Významným úkolem je rozvoj odborné diskuse s vědeckými disciplínami, které přispívají k porozumění vztahu mozku a lidského chování a jejich poruchám.

Společnost je založena, aby podporovala a povzbuzovala rozvoj neuropsychologie jako samostatné vědecké disciplíny uplatňováním:

1) zájmů členů o stavovské zásady:

a) vzdělávání mladé generace neuropsychologů,
b) profesní etiku neuropsychologa,
c) ochranu veřejnosti před neodbornými intervencemi,
d) bránění zneužití neuropsychologie,

2) vědeckých zájmů členů o:
a) rozvoj vzdělávání v neuropsychologii,
b) rozvoj výzkumu v neuropsychologii,
c) celoživotní vzdělávání v neuropsychologii.