FILOSOFIE ČESKÉ NEUROPSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI (CENES)

I přes to, že jsou v České republice dlouhodobé odborné a výzkumné zkušenosti na poli neuropsychologie, a řada kolegů se této oblasti celoživotně věnovala a věnuje, nebyla až do roku 2011 založena odborná neuropsychologická společnost. Společnost, která by poskytovala nejen jim, ale také dalším generacím odborníků a zájemců o neuropsychologii možnost vzájemného setkávání a výměny znalostí a zkušeností. Česká republika tímto aktem přestala být jednou z posledních Evropských zemí, která postrádala svou neuropsychologickou společnost.

Posláním společnosti je vytvořit zastřešující instituci pro odborníky a zájemce o neuropsychologii a rozvoj tohoto oboru v České republice. Výchozím a hlavním motivem je nutnost definovat základní parametry a kritéria oboru Neuropsychologie a jeho aplikace v klinické praxi. Česká neuropsychologická společnost sdružuje odborníky a garanty oboru Neuropsychologie, kteří usilují o vytvoření a prosazení standardů tohoto oboru v ČR.

Společnost v návaznosti na formulaci standardů vytváří a poskytuje postgraduálního vzdělávání v oboru Neuropsychologie. Důležitým motivem je ochrana nejen samotné profese neuropsychologa, ale také pacientů, jež se mohou stát obětí neprofesionálního zásahu.

Cílem společnosti je podpora komunikace a spolupráce mezi odborníky, pořádání pravidelných odborných seminářů a konferencí a vytvoření platformy pro výzkum a vzdělávání v tomto oboru.

Významným úkolem je rozvoj odborné diskuse se všemi vědeckými disciplínami, které přispívají k porozumění vztahu mozku a chování a jejich poruchám. Dalším z důležitých cílů je rozvoj zahraniční spolupráce s ostatními neuropsychologickými společnostmi a institucemi.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, uvítáme jakoukoli formu spolupráce a propagace České neuropsychologické společnosti mezi odborníky i všemi zájemci o neuropsychologii a těšíme se na setkání s vámi.Za výbor CENES


        PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.

        předsedkyně společnosti